Về chúng tôi
Hàng Châu Simsen Máy móc Công ty TNHH

Chúng tôi có một nhà xưởng và nhà kho lớn, năng lực sản xuất và khả năng lưu trữ mạnh mẽ, có thể sản xuất 500.000 mét lưỡi cưa băng lưỡng kim mỗi tháng.SIMSEN thành lập trung tâm R & D công nghệ và có hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, đảm bảo lưỡi cưa băng lưỡng kim chất lượng cao.

Chi tiết